Please scan the QR code to follow us on WeChat

Or add us through search:

EXHIBITIONS

2021 Huayu Youth Award Exhibition

Curator: Yang Zi
Artists: Chen Chen Yu, Chang Wen-Hsuan, Mark Chung, Chen Ronghui, Chan Wai Lap, Chang Yuchen, 44 Monthly, Hu Jiayi, Jiu Society, Lin Yi-chi, NZTT Sewing Co-op, Ren Yifei, Tan Yingjie, Wang Xiaoqu, Xie Jing, Yang Di, Ye Wuji, Chris Zhongtian Yuan, Zhang Yibei, Zheng Andong
2021.12.4-2022.2.16
Huayu Art Center, Sanya, Hainan

The Eighth Huayu Youth Award Exhibition: A Long Hello

Artists:Chen Dandizi, Hu Wei, Jin Ya’nan, Yong Xiang Li, Liu Guoqiang, Liu Yu, Lo Lai Lai Natalie, Ni Hao, Peng Zuqiang, Wing Po So, Su Yu Hsin, Su Yu-Xin, Joey Xia, Zhao Qian, Zheng Yuan

13.12.2020 – 10.2.2021

UCCA Center for Contemporary Art,798 Art District,Beijing

BY YEAR