Please scan the QR code to follow us on WeChat

Or add us through search:

EXHIBITIONS

The Eighth Huayu Youth Award Exhibition: A Long Hello

Artists:Chen Dandizi, Hu Wei, Jin Ya’nan, Yong Xiang Li, Liu Guoqiang, Liu Yu, Lo Lai Lai Natalie, Ni Hao, Peng Zuqiang, Wing Po So, Su Yu Hsin, Su Yu-Xin, Joey Xia, Zhao Qian, Zheng Yuan

13.12.2020 – 10.2.2021

UCCA Center for Contemporary Art,798 Art District,Beijing

BY YEAR